Wij zijn de Stichting Vrienden van

Het doel van de Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland is financiële en handzame ondersteuning te bieden aan het hospice zelf. Dit doen wij door het bijeenbrengen van gelden, het houden van spreekbeurten, opzetten van inzamelingsacties en hands-on activiteiten zoals tuin- en onderhoudswerkzaamheden in het hospice zelf. Daarnaast ondersteunt onze stichting bewoners van het hospice ‘In Vrijheid’ die de eigen bijdrage voor het verblijf in het hospice niet of slechts deels kunnen betalen.

Het exploiteren van een hospice kan alleen succesvol zijn met een financiële bijdrage uit de gemeenschap, de jaarlijkse kosten kunnen nooit gedekt worden uit de eigen bijdrage van de bewoners en de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op basis van deze bijdragen kunnen slechts 55% à 65% van de kosten worden gedekt.

Ieder jaar is er dus een exploitatie tekort, in dat tekort probeert de Stichting Vrienden te voorzien. De jaarlijkse kosten van het hospice bedragen € 220.000,00. Gemiddeld verwacht het hospice dat het exploitatieverlies jaarlijks € 30.000,00 zal bedragen.

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland bestaat momenteel uit:

Piet Hein Debets – voorzitter
Walther Kocken – secretaris
Hans Steenkamp – penningmeester

 

Een ANBI status. Wat betekent dat voor u?

Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland is sinds 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze voldoet aan verschillende voorwaarden. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Naam: Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland

Het RSIN/Fiscaal nummer is: 815050744

Contactgegevens

Ds. Martin Luther Kingweg 2
1444 ED Purmerend
0299 77 80 20
info@hospice-in-vrijheid.nl
Rekeningnummer NL52 RABO 1019 2612 27

In de onderstaande pdf vindt u de balans en verlies & winstrekening van Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend.

 

Inzicht in onze cijfers

2021
Download hier de jaarrekening van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland 2021>
Download hier de jaarrekening van Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’ 2021

2020
Download hier de jaarrekening van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland 2020 >
Download hier de jaarrekening van Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’ 2020 >

2019
Download hier de jaarrekening van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland 2019 >
Download hier de jaarrekening van Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’ 2019 >

2018
Download hier de jaarrekening van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland 2018 >
Download hier de jaarrekening van Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’ 2018 >

 

Geef om het leven